Boerenkrijgmonument

obelisk

Nadat Frankrijk in 1795 de Zuidelijke Nederlanden annexeerde, kwam  in 1798 de Vlaamse en Brabantse boerenbevolking in opstand tegen de Franse bezetters (sansculotten). Samen met Albert Meulemans was Emmanuel Jozef Van Gansen tijdens deze Boerenkrijg een leider van de opstandelingen, door de Fransen brigands (struikrovers) genoemd. Het Boerenkrijgmonument werd in 1898 ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Boerenkrijg op het marktplein geplaatst, maar in 1913 werd het verhuisd naar de hoek van de E.J. Van Gansenstraat en de Boerenkrijglaan. In 2003 werd het door een vrachtwagen aangereden en beschadigd. Na een grondige restauratie werd het hier in maart 2004 teruggeplaatst. Tijdens de restauratie vond men in het monument een glazen fles met daarin enkele papieren die echter onleesbaar waren. Bij de terugplaatsing werd opnieuw een fles in het monument gebracht met daarin artikels over de aanrijding en restauratie en een verklaring van de burgemeester.

zuil