Erfgoedpremie voor windmolen van Tongerlo

Het verhaal van de Beddermolen gaat terug tot 1683, toen een houten windmolen gebouwd werd door de abdij van Tongerlo. In de nabijheid van de molen werd in de 18de eeuw een molenhuis met stal, schuur en bakhuis gebouwd. Dit ensemble van gebouwen en windmolen is vandaag nog steeds intact en vormt een quasi uniek geworden voorbeeld van een typisch Kempens molendomein. De oorspronkelijke molen werd in 1963 verwoest door een blikseminslag, maar opnieuw opgebouwd in 1981. Het binnenwerk van de molen werd echter niet teruggeplaatst waardoor hij al decennia lang geen graan meer kan malen.

In 2011 werd de molen beschermd als monument en aangekocht door vzw Kempens Landschap. Deze landschapsvereniging zal de molen restaureren samen met de gemeente Westerlo, die de molen in erfpacht nam. Op 31 maart 2015 kochten beide partners - met belangrijke steun vanuit het Vlaamse Landinrichtingsproject de Merode - ook het omliggende 18de eeuwse molendomein aan, zodat de totaliteit als één geheel veiliggesteld werd en een mooie nieuwe toekomst kan gegeven worden.

Na de aankoop van de windmolen in 2011 werd architect Patrick Vanroy aangesteld om het restauratiedossier voor de windmolen op te maken. De gemeente en Kempens Landschap besloten daarbij om ook het binnenwerk opnieuw terug te plaatsen zodat de molen kan doen waarvoor hij gemaakt is: graan malen.

Bekijk alle nieuwsberichten