Natuur

Westerlo heeft de bijnaam Parel van de Kempen onder andere te danken aan het grote aanbod van groen dat in de gemeente aanwezig is. Op enkele honderden meters van het marktplein ligt zelfs een natuurgebied van 127 ha groot waar men in elk seizoen kan genieten van de aangename boslucht en de steeds wisselende kleuren. Er zijn paden voor wandelaars, fietsers en ruiters. Voor de minder mobiele wandelaars is er een pad van 7,5 km.
Wil je meer weten over de plaatselijke fauna en flora? Reserveer hier een wandeling met natuurgids.

Vele inwoners en bezoekers vinden de weg naar de Beeltjens en Kwarekken. Terecht, want dit prachtige domein heeft heel wat te bieden. Je kunt er wandelen, fietsen, paardrijden, genieten van de rust en stilte, spelen met de kinderen en picknicken. Het gemeentebestuur, Kempens Landschap vzw en ANB leveren heel wat inspanningen om iedereen hier een plaatsje te geven. Ze streven er naar om van de Beeltjens en Kwarekken een aantrekkelijk domein te maken waar naast talrijke recreanten ook dieren en planten zich thuis voelen. Daarom werden er gedragsregels opgesteld en zijn de routes voor de verschillende recreatievormen zoveel mogelijk gescheiden. Het is belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt en de gedragsregels respecteert en de aangeduide routes volgt. Aan jeugdherberg Boswachtershuis staat een infobord met de regels en afspraken.

Honden zijn welkom in de Beeltjens en Kwarekken, maar enkel aan de leiband. Loslopende honden zijn niet aangenaam voor andere recreanten. Ze kunnen ook vogels, kleine zoogdieren en reeën opschrikken en opjagen. Heel wat mensen zijn bang voor honden en stellen het niet op prijs dat een loslopende hond hen benadert. Het gedrag van een loslopende hond blijft uiteindelijk ook onvoorspelbaar. Denk maar aan de vele ongelukken die jaarlijks gebeuren. Het motto is: honden aan de leiband overal en altijd in de Beeltjens en Kwarekken.

Beeltjens

De Beeltjens mag je gerust de achtertuin van Westerlo noemen. Vooral in het weekend genieten wandelaars en joggers er van de natuur en het landschap. Heel typisch is het patroon van de dreven in de vorm van een ster. De eerste dreven werden in het begin van de 18de eeuw aangelegd door Jan Philips Eugeen de Merode. De Beeltjens zijn vooral bekend omwille van de grote verscheidenheid aan naaldbomen en loofbomen. Hier ligt ook het hoogste punt van de gemeente, de Asberg, een zandduin van 24 meter hoog. In de prehistorie zou de heuvel gebruikt zijn als begraafplaats. Toen in 1860 een deel van de heuvel werd afgegraven, vond men er urnen met as van lijkverbranding.

Kwarekken

De Kwarekken is een lager gelegen natuurgebied dat aansluit bij de vallei van de Grote Nete. Daardoor is de bodem hier veel vochtiger. Er komen dan ook verschillende moerasplanten voor. Op de iets drogere stukken treft men eiken, beuken en dennen aan. Dit is het uitgelezen terrein voor een 'laarzen'wandelaar.

Het Riet

Het gebied tussen de Grote Nete en de tuintjes van de woningen op de Grote Markt wordt het Riet genoemd. De andere kleine rivier die in dit gebied stroomt is de Laak. Vroeger liep deze strook geregeld onder water bij hoge waterstand van de Grote Nete.
Dit gebied stond onder beheer van de gilde van Westerlo. De historische binding tussen het Riet en de gilde is op vele kaarten en in geschriften terug te vinden. Op een kaart uit 1721 staat het kasteel van de familie de Merode afgebeeld en is de staande wip als herkenningspunt aangeduid. Op deze kaart zijn ook twee doelhuisjes aangegeven. Tegen deze huisjes werd een wissen wand aangebracht met het blazoen van de gilde dat als doel diende voor de schutters.
De gilde verdedigde dit stukje land indien nodig. Ze beschikte hiervoor over wapens, een uitkijkpost op de kerktoren en een uitkijkpost in de toren van het kasteel. In tijden van gevaar kon de gilde de bevolking waarschuwen zodat ze zich tijdig met haar vee kon terugtrekken in het Riet. Door haar ideale ligging, volledig ingesloten met water, werd het Riet een natuurlijke schans waarop het vee en de inwoners beschutting zochten en vonden. Het Riet was vroeger enkel bereikbaar via twee ophaalbruggen over de Laak : een in de Rietstraat (vroeger Kerkestraatje genoemd) en een in de Ketelstraat.
De schietboom van de staande wip werd officieel ingeschoten in mei 2003. De lork van 23 meter hoog werd geschonken door prins de Merode. De vorige schietboom die er sinds 1951 stond, werd in het najaar van 2002 geveld door een storm.

Schaapwees

Dit natuurgebied ligt in de vallei van de Grote Nete, vlakbij Zoerle-Parwijs. Reeds in de 17de eeuw behoorden de beemden van het Schaapwees tot de kapel van Zoerle-Parwijs. Jaarlijks werden er lammeren of wol verkocht ten voordele van de kapel. Mensen die in de beemden kwamen hooien, kregen wijn en peperkoek van de kapelmeester.