Kastelen

Kasteel van Prins de Merode

Polderstraat 52, Westerlo

Het kasteel van Prins de Merode valt op door zijn zuivere en sobere architectuur. Het oudste gedeelte, de donjon of vestingtoren dateert uit de middeleeuwen. In de 16de eeuw werd vóór de donjon de binnenkoer aangelegd en werd het kasteel uitgebreid met zijvleugels en hoektorens. Het neerhof met hoeve, bedrijfsgebouwen en dienstvertrekken voor het personeel en soldaten dateert uit de 16de en 17de eeuw. De verbouwingswerken in de 18de eeuw moesten van het kasteel een aangename residentie maken.
Het kasteel is, op een korte onderbreking na, steeds in het bezit geweest van de familie de Merode. Vandaag wordt dit privé domein bewoond door prins Simon de Merode.
Het kasteeldomein wordt uitzonderlijk opengesteld in het kader van Kerstmagie elk jaar in december en tijdens de spektakels die Historalia er om de 2 jaar organiseert in de zomer.Op de website www.kasteel-westerlo.be lees je meer over het kasteel.


 

Kasteel van Gravin Jeanne de Merode

Boerenkrijglaan 61, Westerlo

Het kasteel van Gravin Jeanne de Merode, ook wel "nieuw kasteel" genoemd, is gebouwd tussen 1909 en 1911 en is een voorbeeld van neogotiek. Van 1911 tot aan de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel bewoond door de gravin, haar vroegere gouvernante en enkele personeelsleden. Na de dood van de gravin in 1944, leidden de zusters augustinessen in het kasteel een rusthuis voor priesters. In 1972 kocht het gemeentebestuur van Westerlo het pand aan en richtte het in als gemeentehuis. Het park rondom heeft het oorspronkelijke ontwerp bewaard. De vijver met fontein en bijhorend kunstwerk van Rik Poot vóór het gemeentehuis dateert van 1995.
Het kasteel is toegankelijk tijdens de openingsuren van de gemeentelijke administratieve diensten en tijdens de tentoonstellingen die regelmatig plaatsvinden. Groepen kunnen een gids voor een rondleiding reserveren bij Toerisme Westerlo. Download hier een reservatieformulier.
Voor kinderen van het lager onderwijs organiseert Toerisme Westerlo 'binnen kijken in het kasteel'. Dat is een belevingsbezoek met een verkleedkoffer en een doeboekje waarbij verkennen, beleven en doen centraal staan. Download hier een reservatieformulier.

In 2011 gaf het gemeentebestuur een boek uit over het kasteel van Jeanne de Merode. De heemkundige kring Ansfried zorgde voor de inhoud en de lay-out. Foto's, verhalen en getuigenissen vertellen de geschiedenis van het kasteel. Het boek is te koop bij het onthaal in het gemeentehuis.

Kasteel Jeanne De Merode

 

Kasteel de Meeûs d' Argenteuil

de Trannoyplein 24, Tongerlo

Het kasteel de Meeûs d’ Argenteuil is ook gekend als Hof ter Bruelen of als het kasteel de Trannoy. Baron Henri de Trannoy gaf de opdracht tot de bouw van het kasteel en de familie de Meeûs d’Argenteuil was eigenaar van het kasteel tot in 2015. Nu het kasteel en park eigendom zijn van Luc Lenaers, wordt het park onder handen genomen en zijn ook de eerste restauratiewerken begonnen aan het kasteel zelf.
Het kasteel werd gebouwd tussen 1912 en 1915. Diverse bronnen vermelden Jules Ghobert als ontwerper. Volgens andere bronnen zou baron Henri de Trannoy zelf het gebouw ontworpen hebben. Het kasteel bestaat uit een complex van bouwdelen die naar verschillende bouwtypen verwijzen. De vierkante massieve toren met leien tentdak en uivormige bekroning is geïnspireerd op de middeleeuwen. De rest van het kasteel is een nabootsing van de 16de eeuwse renaissance. Door het gebruik van recuperatiemateriaal van andere historische bouwwerken lijkt het kasteel veel ouder dan het werkelijk is. Dit was typerend voor het begin van de 20ste eeuw en een bewuste keuze van de bouwheer. Het exterieur van het kasteel werd nooit gewijzigd. Het kasteelpark werd in een gemengde stijl aangelegd. Aan de achterzijde zie je nog de overblijfselen van een formele Franse tuin en aan de voorzijde ligt een park met vijver in een Engelse landschapsstijl. Omwille van de artistieke en historische waarde zijn het kasteel, het park en de dienstgebouwen sinds 2002 beschermd als monument. Het domein is privé en niet toegankelijk voor publiek.

 

Het Hof ter Bruelen is ook gekend als het kasteel de Trannoy en het kasteel de Meeûs

d’ Argenteuil. Baron Henri de Trannoy gaf de opdracht tot de bouw van het kasteel en de familie

de Meeûs d’Argenteuil was eigenaar van het kasteel tot in 2015. Nu zijn het kasteel en park

eigendom van Luc Lenaers. Afgelopen winter is hij gestart met de opkuis van het park en ook de

eerste restauratiewerken van het kasteel zijn begonnen.

Het kasteel werd gebouwd tussen 1912 en 1915. Diverse bronnen vermelden Jules Ghobert als

ontwerper. Volgens andere bronnen zou baron Henri de Trannoy zelf het gebouw ontworpen

hebben.

Het kasteel bestaat uit een complex van bouwdelen die naar verschillende bouwtypen verwijzen.

De vierkante massieve toren met leien tentdak en uivormige bekroning is geïnspireerd op de

Middeleeuwen. De rest van het kasteel is een nabootsing van de 16de -eeuwse renaissance. Door

het gebruik van recuperatiemateriaal van andere historische bouwwerken lijkt het kasteel veel

ouder dan het werkelijk is. Dit was typerend voor het begin van de 20ste-eeuw en een bewuste

keuze van de bouwheer. Het exterieur van het kasteel werd nooit gewijzigd.

Het kasteelpark werd in een gemengde stijl aangelegd. Aan de achterzijde zie je nog de

overblijfselen van een formele Franse tuin en aan de voorzijde ligt een park met vijver in een

Engelse landschapsstijl.

Omwille van de artistieke en historische waarde zijn het kasteel, het park en de dienstgebouwen

sinds 2002 beschermd als monument. Het domein is privé en niet toegankelijk voor publiek.